“Joogavälineet voivat syventää ja edistää omaa harjoitusta. Syventämisellä tai etenemisellä en niinkään ajattele esim. asanassa ”pidemmälle” pääsemistä, notkeuden lisäämistä tms. vaan sitä, että tulen tietoisemmaksi oman kehoni ulottuvuuksista, sen vahvuuksista sekä heikkouksista. Apuvälineet auttavat navigoimaan sen kanssa, että milloin on tarve vahvistaa, milloin rentouttaa ja milloin lisätä liikkuvuutta.”

–  Joogaopettaja Emma Slow.

Joogan apuvälineitä löytyy nykyään moneen lähtöön ja tapoja käyttää apuvälineitä on yhtä monta kuin on käyttäjääkin. Joogamatto on todennäköisesti ensimmäinen apuväline, jonka käyttö on vakiintunut 1970-luvulta lähtien monen joogin perusvälineeksi. Liukumaton alusta on mahdollistanut monien asanoiden tekemisen paitsi turvallisesti niin myös mielekkäästi. Alaspäin katsovassa koirassa liukumaton pinta käsien alla tuo asanaan vakautta. 

Joogan laajalle levinneen suosion ja fyysisen asanaharjoituksen yleistyminen on nostanut lajin parissa esiin erilaisia kehollisia haasteita, eikä joogan kaikki asanat sovellu klassisina versioina kaikille kehojemme yksilöllisten rakenteiden vuoksi. Apuvälineet ovat kehittyneet rinta rinnan joogan levinneisyyden myötä. B.K.S.Iyengar on luultavimmin ensimmäisiä joogeja, joka alkoi kehittää apuvälineiden avulla terapeuttisempaa lähestymistapaa joogan asanaharjoitukseen. Hän huomasi omassa henkilökohtaisessa harjoituksessaan, kuinka apuvälineiden avulla kehon haasteita pystyi helpottamaan, parantamalla fyysisiä heikkouksia ja epätasapainoa kehossa. Apuvälineet ovat pikkuhiljaa rantautuneet myös kotijoogien avuksi ja niitä käytetään useiden joogasuuntausten parissa. 

Tasapainoisempi ja ergonomisempi kehon käyttö

Olen usein kuullut, että apuvälineet ovat helpottamassa joogaharjoitusta tai että ne ovat ”oikotie onneen”, eli täydelliseen asanaan. Oma kokemukseni on, että apuvälineet voivat kyllä helpottaa fyysisiä haasteita, mutta ne myös monesti tekevät helpon oloisesta harjoituksesta haasteellisemman.

Apuvälineiden avulla voi harjoituksen kohdentaa omiin kehitettäviin osa-alueisiin omassa kehossa, eikä se aina ole helppoa vaan vaatii työskentelyä asian parissa. Illuusio helposta asanasta saattaa murtua apuvälineen kanssa. Apuvälineet voivat tuoda esiin heikkouksia, kireyksiä sekä epätasapainoisuutta kehon eri puolien välillä. Ne myös auttavat kehittämään näitä seikkoja harjoituksessa ja auttavat löytämään tasapainoisemman ja ergonomisemman kehon käytön. Apuvälineillä voi myös lisätä kehon sisäisten viestien kuuntelua sekä meditatiivisuutta harjoituksessa keskittymällä esimerkiksi apuvälineen tuomaan tunteeseen halutun lihasryhmän aktivoituessa. 

Aivot eivät voi käyttää tehokkaasti niitä kehon osia joita ne eivät tiedosta. Apuvälineiden avulla voi opettaa keholle toimivampia toimintamalleja ja lisätä tietoisuutta omasta kehosta. Tuntuma joogavyöhön tai tiileen auttaa aivoja tunnistamaan alueen jota työstetään. Opettajana pidän apuvälineiden käytöstä avustaessa oppilaita. Voin tarvittaessa olla koskettamatta suoraan oppilasta kun saan apuvälineen välityksellä informaation tuntoaistin kautta välitettyä. 

Joogavälineet voivat syventää ja edistää omaa harjoitusta

Syventämisellä tai etenemisellä en niinkään ajattele esimerkiksi asanassa ”pidemmälle” pääsemistä, notkeuden lisäämistä tms. vaan sitä, että tulen tietoisemmaksi oman kehoni ulottuvuuksista, sen vahvuuksista sekä heikkouksista. Apuvälineet auttavat navigoimaan sen kanssa, että milloin on tarve vahvistaa, milloin rentouttaa ja milloin lisätä liikkuvuutta. 

Erilaisten kipujen ja ongelmien kanssa apuvälineistä on usein paljon apua. Asanaa voidaan apuvälineiden avulla tukea ja ohjata kivuttomaan asentoon, mikä mahdollistaa asanaharjoittelun myös silloin kun se muuten olisi mahdotonta. 

Apuvälineitä voi käyttää myös harjoitusvastuksena, painona tai kohteena jota kohti tai josta poispäin työskennellään. Apuvälineet ovat hyvä apu rentoutuessa, jolloin kehoa voidaan tukea ulkoapäin ja lihakset voivat hellittää totaalisesti. Bolsteria voi käyttää kahvakuulan tavoin painona, joogatiiltä voi käyttää päälaella tasapainoasanoissa haastamassa harjoitusta, joogavyötä voi käyttää tukemaan yliojentuvia niveliä, istuinluiden alla voi käyttää tukea selän ojentamisen helpottamiseksi ja jalkojen rentouttamiseksi meditoidessa.

Vain kekseliäisyys ja mielikuvitus on rajana apuvälineiden käytössä. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa, tärkeintä on löytää itselle sopivat ja tarpeelliset tavat ja harjoitukset, joilla voi edistää kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Kirjoittaja on joogaopettaja Emma Slow. Emman fysio- ja joogaterapian opiskelu on syventänyt kokonaisvaltaista ajattelua joogan parissa.